Taalstage

Vergroot de kans op integratie.

Taalstagiaires komen 3-6 maanden stage lopen bij ons. Het doel is om de taal beter te beheersen om daarmee hun kans op een goede integratie te vergroten.

Als gast kun je de nieuwe Nederlanders helpen door een klein gesprekje aan te knopen of geduldig te luisteren. Laten we hen samen helpen om zich hier thuis te voelen.